Bài tập 3: Làm quen với struct và method


 • Trùm cuối

  Đề bài

  Cho một struct Rectangle là một struct đại diện cho hình chữ nhật như sau:

  type Reactangle struct {
  	width float
  	height float
  }
  
  1. Hãy viết các phương thức areaperimeter lần lượt dùng để tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật trên (Sử dụng 1 Reactangle duy nhất), các phương thức này có dạng.
  func (rect *Rectangle) area (w float, h float) float {
     ...
  }
  
  func (rect *Rectangle) perimeter (w float, h float) float {
     ...
  }
  
  1. Thay đổi chiều dài và chiều rộng trên chính Rectangle được khởi tạo ở trên (không khởi tạo một Reactangle khác) bằng cách nhân kích thước lên 2 lần (width * 2 và height * 2) và tính lại diện tích & chu vi.

  Rectangle mẫu: Reactangle{500, 300}

  Gợi ý

  👉 https://vgolang.com/topic/32/bài-17-phương-thức-trong-goCó thể bạn cũng quan tâm

.
DMCA.com Protection Status